.: ARCHIWUM :.

strona 1|2|3|4|5|6|7|8|9 z 9

3 Maja ...
04.05.2007

W całym kraju obchodzono 216 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

        W naszym mieście jak corocznie uroczystości związane z tymi obchodami rozpoczęły się od zbiórki pocztów sztandarowych przy obelisku Żołnierzy AK przy ul. Mickiewicza, gdzie oddany został Hołd Poległym. Następnie w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela  odprawiona została msza za Ojczyznę.  Po mszy  przemaszerowano na czele z orkiestrą OSP pod pomnik POW, gdzie wiązanki złożyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, kombatanci, związkowcy, delegacje zakładów i politycy.

Święto Ziemi w naszym mieście ...
24.04.2007Aktywnie uczestniczymy w obchodach Dnia Ziemi. 23. kwietnia 2007r. ulicami naszego miasta przeszedł kolorowy korowód dzieci z przedszkoli i szkoły podstawowej.
Dzieci znają niebezpieczeństwa grożące życiu ludzi spowodowane zanieczyszczeniem najbliższego środowiska przyrodniczego.

Remont budynku Urzędu Miasta ...
05.04.2007

Wizerunek siedziby miejskich rajców w porównaniu do budynków  innych instytucji w mieście nie wyglądał najlepiej. Powstały w latach 60 obiekt, posiadał przestarzałe instalacje, pokryty był eternitem, nie był w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Z początkiem kwietnia rozpoczęły się prace remontowe budynku Urzędu Miasta. Zmianie ulegnie wygląd zewnętrzny obiektu jak i jego funkcjonalność. Przebudowa i modernizacja budynku będzie polegała na : zmianie więźby dachowej wraz ze zmianą pokrycia, adaptacji poddasza na pomieszczenia biurowe, przebudowie klatki schodowej wraz z montażem windy, rozbudowie ściany czołowej budynku / część ściany będzie ze szkła/, robotach posadzkarskich, sanitarnych, elektrycznych i malarskich.
Remont budynku usprawni pracę urzędu oraz poprawi dostępność interesantom.
Wykonawcą tych prac zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „SANBUD” sp. z o.o. z Białegostoku. Zakończenie remontu budynku przewidywane jest na koniec września 2007r. W związku z trwającymi pracami, zaistniały utrudnienia w funkcjonowaniu Urzędu, za które z góry serdecznie przepraszamy.

Informujemy, że wszyscy urzędnicy z I pietra na czas remontu zostali przeniesieni na parter budynku. Referat Budownictwa, Sekretarz Miasta i Biuro Rady Miasta w tym czasie funkcjonują na I piętrze Miejskiego Ośrodka Kultury. Natomiast Ewidencja Ludności oraz Kadry mieszczą się na parterze MOK.przed

teraz

po

Dom Kultury po remoncie ...
22.01.2007

Zakończono pierwszy etap modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Była to znacząca inwestycja realizowana na obiekcie od momentu oddania go do użytku na początku  lat 60.
Prace dotyczyły izolacji termicznej budynku, drenażu odwadniającego, wymiany stropu nad salą kinową, zabudowy tarasu, wymiany pokrycia dachowego, docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury zyskała estetyczny wygląd dzięki nowej elewacji i zewnętrznemu oświetleniu. Nad wyjściem z kina na tyłach budynku powstało zadaszenie, które wraz z półokrągłymi schodami tworzą scenę. Lepsze warunki i przestrzenne wnętrze po remoncie ma Wypożyczalnia dla dorosłych będąca częścią Miejskiej Biblioteki Publicznej. W wyniku zabudowy tarasu powstała również sala prób i zajęć artystycznych. Nie można pominąć faktu, iż dzięki modernizacji budynku MOK polegającej na wymianie schodów zewnętrznych na antypoślizgowe oraz zamontowaniu oświetlenia zewnętrznego poprawiło się ogólne bezpieczeństwo korzystających z palcówki  kulturalnej. Koszt inwestycji wynosił 1.213 tys. zł.

Uchwalono budżet Miasta na 2007 rok ...
17.01.2007

         Rada Miasta uchwaliła budżet na 2007 rok. Dochody budżetu miasta planowane są na kwotę 20.870.576zł , a  wydatki na kwotę 21.320.576 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody zaciągniętej pożyczki i wolne środki.
W ramach wydatków 2007 roku planowane są między innymi następujące zadania:
- opracowanie dokumentacji na ul. Ogrodową -  koszt 20.000 zł,
- wykonanie krawężników i korytowanie ulic: Kościelna, Ogrodowa, Bema, Długa : koszt  400.000 zł,
- wykonanie chodników ulic na osiedlu XXV –lecia i XXX – lecia : koszt  700.000 zł,
- asfalty na ulicach: Ogrodowa, Kościelna, Bema, Dąbrowskiej, Tuwima – jedna warstwa; Popiełuszki, Skargi – dwie warstwy oraz droga z Wysokiego  Mazowieckiego do Zawrocie Nowiny : koszt  1.050.000 zł,
- wykonanie krawężników i korytowanie ulic na Osiedlu Południe : koszt  400.000 zł,
- modernizacja budynku Urzędu Miasta :koszt  1.200.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Reymonta : koszt  200.000 zł,
- wykonanie uzbrojenia w ulicy Warszawskiej: kanał sanitarny, deszczowy i wodociąg : koszt  1.300.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta : koszt  2.246.369 zł,
- przebudowa linii niskiego napięcia w ulicy Kochanowskiego: koszt 150.000 zł,
- modernizacja budynku MOK : koszt 1.213.100 zł,
- opracowanie projektu technicznego na salę widowiskowo-kinową : koszt  50.000 zł,
- wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej terenów sportowo-rekreacyjnych : koszt  100.000 zł.

Klikni tu aby pobrać "Budżet Miasta na 2007 rok" w formacie Ms Word ...

Konkurs rozstrzygnięto ...
14.01.2007

         Już po raz czwarty Rada Miasta Wysokie Mazowieckie ogłosiła konkurs pn. „Najładniejsza Świąteczna dekoracja posesji”. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach : zakłady pracy i domy prywatne. W dniu 3 stycznia 2007 roku, komisja konkursowa z pośród zgłoszeń wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach. Nagrody w konkursie zostały ufundowane w wysokości od 100-300 zł.


Zaprzysiężenie Zastępcy Burmistrza Miasta ...

08.01.2007
Od 1 stycznia 2007 roku  Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko powołał Panią Ewę Konarzewską na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta.
Uroczyste złożenie ślubowania odbyło się na Sesji Rady Miasta.
Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:
- wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
- współdziałanie z Radą Miasta i komisjami,
- pełnienie funkcji burmistrza w czasie jego nieobecności lub niemożności  wykonywania   obowiązków.
Ponadto Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad :
-Urzędem Stanu Cywilnego,
-stanowiskiem do spraw kadr w referacie Organizacyjnym,
-stanowiskiem do spraw ewidencji ludności w referacie Organizacyjnym oraz następującymi -miejskimi jednostkami organizacyjnymi:
-  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Miejskim Ośrodkiem Kultury,
- Przedszkolem Miejskim Nr 1,
- Przedszkolem Miejskim Nr 2.
Ślubowanie Burmistrza ...
04.12.2006

           Na II Sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w dniu 4 grudnia 2006 r. w porządku obrad przewidziane było ślubowanie Burmistrza Miasta.
Jarosław Siekierko po raz trzeci składał ślubowanie na sztandar Miasta słowami
…” dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.”

Kolejnym punktem Sesji było ustalenie nazw komisji i ich  składów osobowych. W Radzie Miasta będzie funkcjonowało 5 komisji w następujących składach:

1. Komisja Finansowa
 • Kaczanowicz Zbigniew  - Przewodniczący Komisji
 • Borek Ireneusz  - Zastępca Przewodniczącego
 • Decewicz Radosław
 • Śliwowski Lech
 • Korzeniecki Jarosław
 • Bruszewski Krzysztof
2. Komisja Funkcjonowania Miasta
 • Śliwowski Lech - Przewodniczący Komisji
 • Kaczanowicz Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego
 • Borek Ireneusz
 • Korzeniecki Jarosław
 • Buczyński Szymon
3. Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej
 • Zdziarska Alina Ewa - Przewodniczący Komisji
 • Wojtkowski Tomasz Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego
 • Borzuchowski Stanisław
 • Sokolik Nela
 • Kostro Leszek
4. Komisja Kultury i Oświaty
 • Buczyński Szymon - Przewodniczący Komisji
 • Borzuchowski Stanisław - Zastępca Przewodniczącego
 • Kajurek Grażyna
 • Sokolik Nela
 • Kostro Leszek
5. Komisja Rewizyjna
 1. Decewicz Radosław  – Przewodniczący Komisji
 2. Kajurek Grażyna – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Wojtkowski Tomasz Zbigniew  - członek
 4. Zdziarska Alina Ewa - członek
 5. Bruszewski Krzysztof  - członek

Na tej Sesji Rada Miasta  zajmowała się również zatwierdzeniem taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zapoznano się z projektem budżetu miasta na 2007 rok oraz ustaleniem wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.

strona 1|2|3|4|5|6|7|8|9 z 9